Näme üçin bizi saýlamaly?

Gurluşyk profillerinde, bezeg profillerinde we önümçilik profillerinde ýöriteleşýäris.
  • takmynan 11

kompaniýa hakda

Biz siziň bilen ösýäris!

“Shandong Rizhaoxin Metal Products Co., Ltd.” polat önümçilik bazasy bolan Şandong welaýatynda ýerleşýär.Önümçiligi, gaýtadan işlemegi we satuwy birleşdirýän uly göwrümli demir we polat kärhanasy.Gowy abraý, ýokary hilli önümler, güýçli güýç we arzan bahalar bilen bütin ýurtda meşhur.Biziň kompaniýamyz on ýyldan gowrak wagt bäri içerki söwda bilen meşgullanýar we söwdada baý tejribä eýe.2016-njy ýylda bazary daşary ýurtlara açdyk.

Koprak oka